Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Налогообложение предприятий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Налогообложение предприятий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Налогообложение предприятий"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Z | А | Б | З | К | Ц
Количество объектов на этом уровне: 23.

Z

Zubenko , A.V. и Shapoval, G. M. (2015) Lecture notes for the discipline «The taxation of the enterprises» (in english) (for 4th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

А

Ачкасов, А.Є. и Циганок, В.Н. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Б

Бойко, Л.Г. (2005) Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по курсу "Налогообложение предприятий". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зубенко, А.В. и Шаповал, Г.М. (2016) Меточні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств» (англійською мовою) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кизилова, Л.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит")(№1819). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501- «Економіка і підприємництво», 6.030509 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Оподаткування підприємств ” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" та „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Оподаткування підприємств” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво", 6.030509 „Облік і аудит" та 6.030504 " Економіка підприємства")(№2136). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. (2014) Програма дисципліни „Оподаткування підприємств” для студентів напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит ”. [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. (2014) Робоча програма дисципліни „Оподаткування підприємств” для студентів напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит ”. [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів 4 і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства")(№2179). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2008) Оподаткування підприємств. Ч.1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова, Л.О. и Кравцова, С.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова Л.О., (2001) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Оподаткування підприємств". [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., (2002) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств». [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., (2005) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств». [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Кизилов Г.І., и Шкурко О.В., (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств». [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Чечетова Н.Ф., (2003) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Оподаткування підприємств" і виконання контрольних завдань. [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Шкурко О.В., (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств". [Образовательные ресурсы]

Ц

Циганок, В.Н. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей – «Економіка підприємства», «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Циганок, В.Н. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Оподаткування» (для студентів 4 курсу галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання)(№737). [Образовательные ресурсы]

Циганок, В.Н. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 Економіка підприємства, 7.03050901 Облік і аудит)(№673). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:22:51 2019 EET.