Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Ценообразование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Ценообразование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Ценообразование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Ценообразование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Г | Ж | К | С
Количество объектов на этом уровне: 27.

В

Волкова, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Ціноутворення (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з курсу "Ціноутворення" (№718). [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Ціноутворення ” (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент ”)(№2355). [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2007) Ціноутворення: Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання. [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Ціноутворення” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент")(№2237). [Образовательные ресурсы]

Г

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (№1150). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»)(№2197). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Ціноутворення» (№1149). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2009) Ціноутворення: Конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жовтяк , Г.А. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»)(№1473). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№1528). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Програма дисципліни «Ціноутворення» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Програма дисципліни «Ціноутворення»для студентів спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Ціноутворення» для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Ціноутворення» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2015) Ціноутворення. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жовтяк , Г.А. и Непомнящий, О.М. (2016) Ціноутворення. Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Іващенко, Т.О. и Френкель, О.О. и Шаповаленко, Д.О. (2009) Ціноутворення на підприємствах міського господарства: навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

С

Соловйова, О.Є. и Жовтяк , Г.А. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (для слухачів другої вищої освіти)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соловйова, О.Є. и Жовтяк , Г.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:17:58 2019 EET.