Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Государственная регуляция экономики"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

Д

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2004) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

П

Писаревський, І.М. и Пушкар, Т.А. (2007) Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Пушкар, Т.А. (2007) Державне регулювання економіки: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050106 «Економіка підприємств»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН, спеціальностей 7.050107– Економіка підприємства та 7.050106 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. и Сиренко, Н.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей – «Економіка підприємства» та «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2005) Методичні вказівки з курсу "Державне регулювання економіки". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкарь, Т.А. (2006) Государственное регулирование экономики: Конспект лекций. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шекшуєв, О.А. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів 4 курсу денної заочної форм навчання спеціальностей 6.050100 „Економіка підприємства”, „Облік і аудит”)(№1744). [Образовательные ресурсы]

Шекшуєв, О.А. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства" "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Шекшуєв, О.А. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма дисципліни "Державне регулювання економіки" для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 - „Економіка підприємства” „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Шекшуєв, О.А. и Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Кожокіна, К.О. (2008) Державне регулювання економіки: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:16:24 2019 EET.