Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Международная экономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Международная экономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Международная экономика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | М | П
Количество объектов на этом уровне: 34.

Д

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка». [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2003) Міжнародна економіка. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2005) Міжнародна економіка. Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Міжнародна економіка: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

М

Можайкина, Н.В. (2009) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит")(№1753). [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.030504 - "Економіка підприємства" і 6.030509 - "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів 6.030504 - Економіка підприємства” і 6.030509 - "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2013) Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2014) Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6. 030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6. 030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит»». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2014) Робоча программа навчальної дисциплiни «Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2014) Робоча программа навчальної дисциплiни «Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пушкар, Т.А. (2009) Міжнародна економіка: для проведення практичних занять(для студентів 3курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 - “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 –“Економіка підприємства”)(№1926). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2009) Міжнародна економіка: методичні вказівки для виконання контрольної роботи (для студентів 3курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – “Економіка підприємства”(№1925). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 3курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 - “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня навчання «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит)(№1354). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2005) Методичні вказівки з курсу "Міжнародна економіка" для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2007) Міжнародна економіка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 - “Економіка і підприємництво” (галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2014) Програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» для слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Програма з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Програма з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» для слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)») і 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» для слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:05:20 2019 EET.