Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Охрана труда и безопасность жизнедеятельности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Ж
Количество объектов на этом уровне: 3.

А

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності і основи охорони праці» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»)(№562). [Образовательные ресурсы]

Г

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Охорона праці і безпека життєдіяльності". [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці і БЖД” (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 0926 „Водні ресурси”, 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 6.092600 “Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:20:23 2019 EET.