A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Economy of labour and socially labour relations
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Economy of labour and socially labour relations
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Economy of labour and socially labour relations"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: П | С
Number of items at this level: 27.

П

Прасол, В.М. (2007) Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Прасол, В.М. (2009) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Економіка праці і соціально - трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної форм навчання, напряму підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1964). [Teaching Resource]

Прасол, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Прасол, В.М. (2014) Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Прасол, В.М. and Волгіна, Н.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Прасол , В.М. and Димченко , О.В. and Панова, О.Д. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ (для студентів 3 курсу денної та 3-4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (In Press)

Прасол, В.М. (2002) Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу "Економіка праці". [Teaching Resource]

Прасол, В.М. and Величко, В.В. (2003) Методичні вказівки для виконання практичних і самостійних занять з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". [Teaching Resource]

С

Соколов, Д.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємcтва» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємcтва» та «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємcтва» і 6.030509 –«Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи студентів (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504– «Економіка підприємcтва»)(№1155). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання за спеціальностями 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємcтва»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємcтва»). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Торкатюк, В.І. and Пан , М.П. and Соловйова, О.Є. and Скала, Г.Ф. (2005) Завдання для виконання індивідуальної роботи з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” на тему: “Як я бачу своє працевлаштування” (№296). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Торкатюк, В.І. and Соловйова, О.Є. and Пан , М.П. (2005) Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) за модулем «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Розділ «Економіка праці» (№50). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Торкатюк, В.І. and Соловйова, О.Є. and Пан , М.П. (2005) Контрольні завдання за модулями курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (№284). [Teaching Resource]

Соловйов, О.В. and Торкатюк, В.І. and Соловйова, О.Є. and Пан , М.П. (2006) Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” (№121). [Teaching Resource]

Соловйова, О.Є. (2014) Програма дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Соловйова, О.Є. (2014) Робоча програма дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Соловйова, О.Є. and Соловйов, О.В. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»)(№1241). [Teaching Resource]

Соловйова, О.Є. and Соловйов, О.В. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства» та 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. and Соловйов, О.В. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (для слухачів другої вищої освіти)»). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. and Соловйов, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – «Економіка підприємcтва (за видами економічної діяльності)» і 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Соловйова, О.Є. and Соловйов, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. and Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для виконання розрахунково-графічного завдання (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» та 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»)(№492). [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Dec 3 13:45:36 2023 EET.