Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Аудит
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Аудит"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | П | Х
Количество объектов на этом уровне: 23.

А

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»,«Облік і аудит», 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2011) Конспект лекцій і завдання до практичних занять з курсу "Аудит" (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2240). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2239). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Б

Беспалько, Е.Ю. (2005) Методические указания к самостоятельной работе и задания к контрольной работе по курсу «Аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» 6.030504 – «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 1. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Мізік, Ю.І. и Конопліна, О.О. (2017) Аудит: методика і організація: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-425-4

Гордієнко Н.І., (2001) Практичні завдання і ситуації з дисципліни "Основи аудиту". [Образовательные ресурсы]

П

Петрова, В.Ф. и Горелкина, Ю.В. (2005) Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Харламова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. и Конопліна, О.О. и Мізік, Ю.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни “Аудит” (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харламова, О.В. (2008) Конспект лекцій у схемах з курсу «Аудит». [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» (№478). [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит». [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит». [Образовательные ресурсы]

Харламова, О.В. и Мізік, Ю.І. и Конопліна, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аудит" (для студентів 3- го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:20:55 2019 EET.