Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономический анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Экономический анализ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Экономический анализ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | К | М
Количество объектов на этом уровне: 10.

Д

Доля, В.Т. и Мізік, Ю.І. (2009) Економічний аналіз: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт (№1615). [Образовательные ресурсы]

К

Кизилов, Г.І. (2015) Програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 – "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 – "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2010) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-187-1

М

Мочаліна, З.М. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з "Економічного аналізу". [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. и Гріщенко, А.О. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2320). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. и Гріщенко, А.О. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2321). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. и Плакіда, В.Т. и Ачкасов, А.Є. (2007) Економічний аналіз (модульний варіант). Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Мількін, І.В. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Економічний аналіз» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства заочної форми навчання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мількін, І.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:30:32 2019 EET.