Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Финансы предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Финансы предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Финансы предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Финансы предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Финансы предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | М | Р | Ю
Количество объектов на этом уровне: 33.

Б

Базецька, Г.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей – «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. (2013) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2014) Програма дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. (2014) Програма дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.03050401 –«Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. (2014) Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. (2014) Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Суботовська , Л.Г. и Ткаченко, Ю.В. (2012) Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-253-3

Г

Гелеверя, Е.М. (2006) Методические указания к изучению курса «Финансы предприятий» и выполнению курсового проекта. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (0501 «Економіка і підприємництво»), 6.030509 «Облік і аудит» спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 (МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС, ЛОГ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціаль-ності 6.050100 «Облік та аудит» та «Економіка будівельних підприємств»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 (МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчанння напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС, ЛОГ). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємства” для студентів 4 курсу напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 “Облік та аудит ” та «Економіка підприємства» денної і заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахункової і контрольної робіт з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік та аудит ”)(№2220). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінанси підприємства" та до курсової роботи. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко Н.І., (2001) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінанси підприємства" та до контрольної роботи. [Образовательные ресурсы]

М

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напряму підготовки (0502) 6.030601 «Менеджмент» (МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС) заочної форми навчання))(№924). [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінанси підприємства". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікаційного рівня підготовки - бакалавр . [Образовательные ресурсы]

Ю

Юрьева, Т.П. и Ачкасов, И.А. и Груба, Г.И. и Юрьева, С.Ю. (2007) Финансы предприятий жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. (2002) Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу і вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств міського господарства". [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. (2002) Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу "Фінанси підприємств міського господарства". [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємства міського господарства” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. (2002) Фінанси підприємств міського господарства. Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Ачкасов, І.А. и Груба, Г.І. и Юр’єва, С.Ю. (2007) Фінанси підприємств житлово-комунального господарства: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Водка, Н.В. (2004) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Фінанси підприємств”. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу “Фінанси підприємств міського господарства” (№595). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:25:14 2019 EET.