Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Планирование и обработка результатов эксперимента
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Планирование и обработка результатов эксперимента
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Планирование и обработка результатов эксперимента
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Планирование и обработка результатов эксперимента"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | К | Н | Р | С | Х
Количество объектов на этом уровне: 16.

Д

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експериментів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2014) Програма нормативної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы]

К

Ковальова, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Планування і обробка результатів експериментів» (№1824). [Образовательные ресурсы]

Н

Назаренко, Л.А. (2008) Конспект лекцій з курсу «Планування і обробка результатів експерименту». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Назаренко, Л.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.05070105 „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Л.А. (2014) Програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експерименту ” для магістрів спеціальності 8.05070105 “Світлотехніка і джерела світла” і 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Л.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експерименту ” для магістрів спеціальності 8.05070105 “Світлотехніка і джерела світла” і 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы]

Р

Рой, В.Ф. и Абраменко, І.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

С

Саприка, О.В. и Гриб, О.Г. и Саприка, В.О. (2008) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Планування та обробка результатів експерименту" (№75). [Образовательные ресурсы]

Х

Хренов, О.М. и Ільченко , Б.С. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.092108, 8.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:21:12 2019 EET.