Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Профессиональный иностранный язык
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Профессиональный иностранный язык
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Профессиональный иностранный язык
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Профессиональный иностранный язык"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Н
Количество объектов на этом уровне: 11.

В

Видашенко, Н.І. (2014) Методичні вказівки і завдання для організації практичної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Видашенко, Н.І. (2014) Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Н

Наумова, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальностей 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво» і 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання», спеціальності 8.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція», спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092202 – «Електричний транспорт», спеціальності 8.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумова, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 – «Архітектура» спеціальності 8.120102 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», спеціальності 8.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092108 – Теплогазопостачання і вентиляція», спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення», спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, І.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010202 - «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Наумова, И.О. (2012) Методические указания для организации практической и самостоятельной работы по дисциплинам «Иностранный язык научного и делового общения», «Иностранный язык для ведения научной деятельности», «Профессиональный иностранный язык» (английский язык), «Деловой иностранный язык» (английский язык) (для студентов образовательно-квалификационного уровня магистр)(№1822). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:19:57 2019 EET.