Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Эконометрия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Эконометрия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Эконометрия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | Д | М | П | С
Количество объектов на этом уровне: 18.

А

Ачкасов, І.А. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2009) Конспект лекцій з курсу «Економетрія». [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, І.А. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов , А.Є и Воронков, О.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

В

Воронков, О.О. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання ФПО та ЗН). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання)(№1405). [Образовательные ресурсы]

Д

Доля, В.Т. (2010) Економетрія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-177-2

Доля, В.Т. и Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економетрія” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”спеціальностей „Менеджмент організацій” і „Логістика”. [Образовательные ресурсы]

Доля, В.Т. (2002) Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни. [Образовательные ресурсы]

Доля, В.Т. (2008) Економетрія: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт Вид. 3-є, переробл. і доповн. (№1210). [Образовательные ресурсы]

М

Мамонов, К.А. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Економетрія". [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Скоков, Б.Г. (2007) Методичні вказівки "Використання пакету програм "Statistica" в економетричних дослідженнях" (№611). [Образовательные ресурсы]

П

Писаревський, І.М. и Воронков, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Економетрія» (№985). [Образовательные ресурсы]

С

Скоков, Б.Г. и Мамонов, К.А. (2008) Коспект лекцій з дисципліни "Економетрія". [Образовательные ресурсы]

Скоков, Б.Г. и Мамонов, К.А. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни "Економетрія" (№1132). [Образовательные ресурсы]

Скоков, Б.Г. и Мамонов, К.А. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Економетрія», проведення практичних занять і виконання контрольних робіт (№1131). [Образовательные ресурсы]

Скоков, Б.Г. и Мамонов, К.А. (2006) Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:03:01 2019 EET.