Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Математическое программирование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Математическое программирование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | О | С
Количество объектов на этом уровне: 14.

Б

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Математичне програмування» (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Білогурова, Г.В. и Клименко, О.В. и Протопопова, В.П. и Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Математичне програмування» (для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1996). [Образовательные ресурсы]

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. (2009) Математичне програмування: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

В

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Математичне програмування» (для студ. 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»)(№2039). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Математичне програмування» для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» , спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті». [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Математичне програмування» для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Математичне програмування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Математичне програмування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№2156). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичне програмування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Охріменко, В.М. и Воронкова , Т.Б. и Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичне програмування» (для студ. 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» спец. «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Математичне програмування» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Математичне програмування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «Математичне програмування» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050106 "Облік і аудит")(№372). [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, М.І. и Клименко, О.В. и Білогурова, Г.В. и Костенко, О.Б. и Штельма, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Математичне програмування ” (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:30 2019 EET.