Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Теория вероятностей и математическая статистика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Теория вероятностей и математическая статистика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Теория вероятностей и математическая статистика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Теория вероятностей и математическая статистика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Теория вероятностей и математическая статистика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Теория вероятностей и математическая статистика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | К | О | П | С | Ф | Х | Я
Количество объектов на этом уровне: 41.

А

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2007) Конспект лекцій з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу ФПО і ЗН напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Плакіда, В.Т. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2008) Теорія імовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Б

Белогурова, А.В. (2008) Конспект лекций по курсу «Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая статистика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Белогурова, А.В. (2015) Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 2. Математическая статистика: Конспект лекций (для студентов 2-го курса дневной и заочной форм обучения, направления подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, 6.030509 – Учет и аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булаєнко, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 – “Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко, М.В. и Самойленко, М.І. и Погребняк , Б.І. (2009) Короткий російсько-український словник з інформатики та математики (для самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко, М.В. (2011) Теорія ймовірностей. Конспект лекцій з дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко , М.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика». Теорія ймовірностей (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології”)(№1731). [Образовательные ресурсы]

Білогурова, Г.В. и Костенко, О.Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Білогурова, Г.В. и Протопопова, В.П. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білогурова, Г.В. и Протопопова, В.П. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА: Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування. Дослідження операцій.» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 – «Сфера обслуговування» за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

В

Воронков, О.О. (2011) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання ФПО та ЗН). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2007) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика (для студентів 2 курсу ФПО та ЗН та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронкова, Т.О. и Воронков, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірності і математична статистика” (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 7.050106 „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

К

Колосов, А.І. и Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. (2011) Теорія ймовірностей і математична статистика : Конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060101 - будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» і «Теплогазопостачання і вентиляція», 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 (0921) – «Будівництво», спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2014) Конспект лекцій з курсу «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія імовірностей і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з курсу «Теорія імовірностей та математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 - "Економіка підприємства", 7.050106 - "Облік і аудит")(№267). [Образовательные ресурсы]

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з курсу «Теорія імовірностей та математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання ФПО та ЗН)(№266). [Образовательные ресурсы]

П

Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Рухляда, В.С. (2009) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з теорії ймовірностей та математичної статистики (№1038). [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, М.І. и Костенко, О.Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2154). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Білогурова, Г.В. и Штельма , О.М. и Протопопова, В.П. (2012) Курс лекцій з дисципліни «Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Костенко, О.Б. и Штельма, О.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства”, 6.030509 - “Облік і аудит”, 6.060101 – ”Будівництво ”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство ”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, М.І. и Костенко, О.Б. и Штельма, О.М. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.070101 “Транспортні технології ” (за видами транспорту), 6.060101 ”Будівництво” спеціальностей “Водопостачання та водовідведення ”, “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№2318). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Костенко, О.Б. и Штельма, О.М. и Дядюн, С.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент” ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ф

Федоров, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спец. “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство” (№1736). [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2011) Теорія ймовірностей і математична статистика: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”). [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики”. Частина 2. “Елементи математичної статистики”. [Образовательные ресурсы]

Х

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Я

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Якунін, А.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Dec 12 20:17:16 2018 EET.