Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > История экономики и экономической мысли
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > История экономики и экономической мысли"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | К | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Ачкасов, А.Є. и Кожокіна, К.О. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кожокіна, К.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної думки» та виконання контрольної роботи (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 „Облік і аудит”)(№1329). [Образовательные ресурсы]

Кожокіна, К.О. и Сіренко, Н.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пушкар, Т.А. и Кожокіна, К.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» (для слухачів другої вищої освіти галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. и Кожокіна, К.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

С

Стадник, Г.В. и Решетило, В.П. и Штефан, С.І. (2008) Тексти лекцій з «Історії економіки та економічної думки». [Образовательные ресурсы]

Стадник, Г.В. и Решетило, В.П. и Штефан, С.І. (2014) Історія економіки та економічної думки: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-338-7

Ш

Штефан, С.І. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (№1641). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штефан, С.І. (2014) Програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів напрямів: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2014) Робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів напрямів: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:20:42 2019 EET.