Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Транспортные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Транспортные системы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | К
Количество объектов на этом уровне: 6.

Д

Доля, В.К. и Санько, Я.В. и Самісько, Т.О. (2012) Прогнозування параметрів транспортних систем: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-267-0

К

Куш, Є.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні системи» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0801 – «Геодезія та землеустрій» за напрямом підготовки 0709 – «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»)). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. (2013) Методичні вказівки до контрольної і самостійної роботи та виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0801 - "Геодезія та землеустрій" за напрямом підготовки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Куш, Є.І. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Транспортні системи» підготовки бакалавра напряму 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні системи» для студентів за напрямом підготовки бакалавра 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Рудєва, А.С. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів 3 - 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2336). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:26:28 2019 EET.