Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Cпецкурс теоретической механики
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Cпецкурс теоретической механики"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Р | Ш
Количество объектов на этом уровне: 6.

Р

Рубаненко, О.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка. Спецкурс” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы]

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. (2009) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи із спецкурсу теоретичної механіки (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти)(№1730). [Образовательные ресурсы]

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. (2009) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи із спецкурсу теоретичної механіки (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти)(№1647). [Образовательные ресурсы]

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. (2008) Теоретична механіка. Спецкурс: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. (2005) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи із спецкурсу теоретичної механіки. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. (2016) Теоретична механіка. Спецкурс: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Этот список был создан Thu Feb 21 20:19:51 2019 EET.