Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Педагогика и психология высшего образования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Педагогика и психология высшего образования"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | Ж | З | Ч
Количество объектов на этом уровне: 17.

Б

Берещук, М.Я. и Бархаєв, Ю.П. и Стадник, Г.В. (2006) Тестовий контроль і рейтинг в освіті: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

В

Вороновська, Л.П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Д

Дроздова, І.П. (2008) Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 8.05070203 – «Електричний транспорт»; 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 8.05070205 – «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» та 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої освіти» (для студентів 5 – 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2007) Стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти». [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2008) Тести з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» (№1009). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, О.О. (2007) Тестові завдання з курсу психології та педагогіки. [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. (2005) Тестові завдання з психології та педагогіки. [Образовательные ресурсы]

З

Золотарьова, І.М. (2007) Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки. [Образовательные ресурсы]

Ч

Чередниченко, О.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Педагогіка та психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсів денної форми навчання спеціальності 8.04010601, 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Чередниченко, О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04060101 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Чередниченко, О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої освіти» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Чередниченко, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:24:19 2019 EET.