Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Микропроцессорная техника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Микропроцессорная техника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | К | Р
Количество объектов на этом уровне: 19.

Б

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2011) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності "Світлотехніка та джерела світла")(№2178). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Махов, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (№1024). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності "Світлотехніка та джерела світла")(№2177). [Образовательные ресурсы]

Г

Гриб, О.Г. и Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№509). [Образовательные ресурсы]

К

Колонтаєвський, Ю.П. (2009) Мікропроцесорна техніка: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Мікропроцесорна техніка” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 „Електротехніка” (6.050701 „Електротехніка та електротехнології”) спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів, які навчаються за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до самостійного вивчення (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№2397). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Програма з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» підготовки бакалавр напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Робоча програма дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Робоча програма з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рожков, П.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Мікропроцесорна техніка” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№1631). [Образовательные ресурсы]

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Мікропроцесорна техніка”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Мікропроцесорна техніка» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. и Куцан, Ю.Г. и Колбасін, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№467). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:35:45 2019 EET.