Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Световые приборы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Световые приборы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Л | П
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Карась, В.І. и Назаренко, Л.А. и Карась, І.В. (2012) Світлодіоди: фізика, технологія, застосування: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Л

Литвиненко , А.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Світлові прилади» (№1627). [Образовательные ресурсы]

Литвиненко , А.С. и Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для бакалаврів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 – „Електротехніка”) спеціальності – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Литвиненко , А.С. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, фахове спрямування «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. и Петченко, Г.О. (2014) Методичнi вказiвки до практичних занять з дисципліни «Світлові прилади» (для студентiв 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. и Петченко, Г.О. (2014) Програма дисципліни «Світлові прилади» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. и Петченко, Г.О. (2014) Робоча програма дисципліни «Світлові прилади» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Литвиненко , А.С. и Черкашина, О.Л. (2015) Світлові прилади: навч. посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-360-8

П

Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. (2008) «Розрахунок профілю круглосиметричного дзеркального відбивача світлового приладу з регламентованим світлорозподілом»: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Світлові прилади" (№1196). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:25:17 2019 EET.