Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Источники света
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Источники света"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д | Н
Количество объектов на этом уровне: 12.

Г

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп» з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№1922). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 - “Електротехніка” спеціальності 6.090600 - “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять та контрольних робіт з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№2260). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№2327). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 - “Електротехніка та електротехнології” спеціальності - “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2004) Теплові джерела світла: Конспект лекцій з курсу "Джерела світла". [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. и Дробот, І.О. (2001) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. и Литвиненко , А.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№2331). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. и Поліщук, В.М. и Баландаєва, Л.Г. (2005) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Джерела світла" (№275). [Образовательные ресурсы]

Д

Дробот, І.О. и Гуракова, Л.Д. (2001) Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок та конструювання високоінтенсивних джерел світла". [Образовательные ресурсы]

Н

Назаренко, Л.А. и Іоффе, К.І. (2017) Штучне зовнішнє освітлення: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Назаренко, Л.А. и Міренський, І.Г. и Гуракова, Л.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Джерела світла" (№524). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:18:14 2019 EET.