Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Электрические аппараты
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Электрические аппараты
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Электрические аппараты
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Электрические аппараты"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | Г | К | Л | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 22.

І

Ільїна, Н.О. и Ляшенко, О.М. (2004) Електричні апарати: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Б

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2007) Вибір електричних апаратів захисту в мережах до 1000в. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2006) Експлуатація високовольтних вимикачів. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2006) Експлуатація силових трансформаторів. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2008) Електричні апарати: Навчально - методичний посібник до лабораторного практикуму з дисципліни "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

В

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№681). [Образовательные ресурсы]

Г

Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електричні апарати». Розділ «Пристрої захисного відключення» (для студентів 4 курсу денної й заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№2215). [Образовательные ресурсы]

К

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод („СА”)». [Образовательные ресурсы]

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2012) Конспект лекцій із дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы]

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№214). [Образовательные ресурсы]

Л

Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

С

Скопенко, В.В. и Швець, С.В. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скопенко, В.В. и Швець, С.В. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Т

Тимофєєв, Є.П. и Ляшенко, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні апарати» (для бакалаврів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0906 – „Електротехніка” спеціальності 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Тимофєєв, Є.П. и Ляшенко, О.М. и Васильєва, Ю.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних і семестрових контрольних робіт з курсу «Електричні апарати» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№1586). [Образовательные ресурсы]

Тимофєєв , Є.П. и Ляшенко, О.М. (2009) Електричні апарати: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Швець, С.В. (2013) Конспект лекцій курсу «Електричні апарати» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701– "Електротехніка та електротехнології", а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Швець, С.В. (2015) Програма навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Швець, С.В. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни “Електричні апарати” для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Швець, С.В. и Буряк, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" (0906 – "Електротехніка") зі спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы]

Швець, С.В. и Рум’янцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Швець, С.В. и Рум’янцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:29:01 2019 EET.