Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Светотехнические материалы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Светотехнические материалы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б
Количество объектов на этом уровне: 5.

Б

Бухарін, С.Л. (2009) Конспект лекцій з курсу “Світлотехнічні матеріали” (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Бухарін, С.Л. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Світлотехнічні матеріали" (№48). [Образовательные ресурсы]

Бухарін, С.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Світлотехнічні матеріали” (для студентів 2-4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності „ Світлотехніка і джерела світла”)(№2370). [Образовательные ресурсы]

Бухарін, С.Л. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Бухарін, С.Л. и Ляшенко, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№2369). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:10:45 2019 EET.