Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Электроснабжение городов и промышленных предприятий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Электроснабжение городов и промышленных предприятий"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | М | Х
Количество объектов на этом уровне: 12.

А

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. (2012) Електропостачання у будівництві: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-231-1

Г

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

М

Мілих, В.І. и Павленко, Т.П. (2016) Електропостачання промислових підприємств: Підручник для студентів електромеханічних спеціальностей. Харків НТУ «ХПІ». ISBN 978-617-7474-17-2

Х

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Електропостачання міст і промислових підприємств" (для студентів 4 - 5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0906 (6.050701) Електротехніка спеціальності 7.090603, 8.090603 Електротехнічні системи електроспоживання (№1920). [Образовательные ресурсы]

Харченко, В.Ф. (2011) Електропостачання міст і промислових підприємств: Конспект лекцій для студентів 4 - 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0906 „Електротехніка” (6.050701 „Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харченко, В.Ф. и Безрук, В.І. и Гаряжа, В.М. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» (№194). [Образовательные ресурсы]

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання та слухачів 2-ої вищої освіти спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№2359). [Образовательные ресурсы]

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Поліщук, О.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для студентів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для бакалаврів галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харченко, В.Ф. и Куцан, Ю.Г. и Воропай, В.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Розрахунок навантаження промислового підприємства" з курсу "Електропостачання міст та промислових підприємств" (№482). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:16:50 2019 EET.