Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Спецкурс очистки естественных вод
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Спецкурс очистки естественных вод"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | С
Количество объектов на этом уровне: 8.

Б

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Крамаренко, Л.В. (2010) Курс лекцій з дисципліни "Спецкурс по очищенню природних вод" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0926 «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання, водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (№1043). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)(№1799). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для магістрів спеціальностей 8.092601 (8.06010108) «Водопостачання та водовідведення» та 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)(№542). [Образовательные ресурсы]

С

Сорокіна, К.Б. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона. водних ресурсів») /. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Wed Feb 20 20:27:26 2019 EET.