Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Электрические системы и сети
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Электрические системы и сети"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Л | П | С
Количество объектов на этом уровне: 10.

Б

Барбашов, І.В. и Сендерович, Г.А. и Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні системи та мережі» (для студентів 3 курсу денної та 3, 4 курсів заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

В

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма навчалбної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Г

Говоров, П.П. (2014) Програма дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2014) Робоча програма дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Л

Лушкін , В.А. и Абраменко, І.Г. и Барбашов, І.В. и за ред. Абраменка, І.Г. (2013) Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних мереж: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства.

П

Перепечений, В.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сендерович, Г.А. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. и Натарова, І.Г. и Блощенко, Т.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Електричні системи та мережі” (для студентів 3 курсу денної і 3,4 курсів заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906 “Електротехніка”) зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1853). [Образовательные ресурсы]

Сендерович, Г.А. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електричні системи та мережі» і виконання контрольних завдань (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») (№519). [Образовательные ресурсы]

Сендерович, Г.А. и Калюжний, Д.М. и Довгалюк, О.М. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Електричні системи і мережі" (№483). [Образовательные ресурсы]

Сендерович, Г.А. и Щербакова, П.Г. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Електричні системи та мережі” (для студентів 3 курсу денної і 3, 4 курсів заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1511). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:23:07 2019 EET.