Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Экономика строительства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Экономика строительства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Ж | К | Л | П | С
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Ачкасов, А.Э. и Жемеренко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка будівництва» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво»)(№744). [Образовательные ресурсы]

Б

Бурмака, Т.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1433). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2126). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жемеренко, О.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка будівництва”( для студентів будівельних спеціальностей напряму підготовки – 6.060101 – „Будівництво”)”. [Образовательные ресурсы]

К

Колесник, Т.М. (2014) Програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2014) Робоча програма дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» фахового спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Л

Лук’янченкова, В.Є. и Іщенко, Т.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2353). [Образовательные ресурсы]

П

Плотницька, С.І. (2009) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092100 – „Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1813). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0921 – «Будівництво», 6.060101 «Будівництво» спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2008) "Економіка будівництва". Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Економіка будівництва” (№1610). [Образовательные ресурсы]

С

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Ачкасов, І.А. (2009) Методичні вказівки до організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної та заочної форм навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей: 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 «Міське будівництво та господарство», 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»)(№1975). [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. и Шутенко , А.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» для студентів денної та заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей: «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів заочної форми навчання, професійно-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2233). [Образовательные ресурсы]

Скала, Г.Ф. и Пан , М.П. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної форм навчання, професійно-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2223). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:23:28 2019 EET.