Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Теплогенерирующие установки
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Теплогенерирующие установки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | И
Количество объектов на этом уровне: 4.

І

Ільченко , Б.С. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогенеруючі установки». (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Образовательные ресурсы]

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Теплогенеруючі установки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2245). [Образовательные ресурсы]

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2013) Методичні вказівки до курсового проектування з курсу «Теплогенеруючі установки» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

И

Ильченко, Б.С. (2014) Конспект лекций по дисциплине «Теплогенерирующие установки» (для студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 6.060101 - «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Feb 17 03:42:52 2019 EET.