Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Мониторинг окружающей среды, экология и охрана биосферы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Мониторинг окружающей среды, экология и охрана биосферы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Мониторинг окружающей среды, экология и охрана биосферы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д
Количество объектов на этом уровне: 3.

Д

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “ Моніторинг довкілля, екологія та охорона біосфери ” (для студентів 1, 3 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», 6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Мельман , В.О. (2004) Конспект лекцій з курсу „Моніторинг навколишнього середовища (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092601 „Водопостачання та водовідведення”, 6.092108 „Теплогазопостачання та вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи студентів з дисциплін «Моніторинг довкілля, екологія та охорона біосфери», «Моніторинг довкілля та охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1250). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 07:45:49 2019 EET.