Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Основы системного анализа"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Количество объектов на этом уровне: 10.

Образовательные ресурсы

Охріменко, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напрямку підготовки «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Міське будівництво та господарство”. [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Міське будівництво та господарство”. [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Федоров, М. В. и Хренов, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»)(№1438). [Образовательные ресурсы]

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни “Основи системного аналізу” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Чуб, І.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямками 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво», та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 24 02:55:11 2019 EET.