Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Организация строительства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Организация строительства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | К | М | О | Ф
Количество объектов на этом уровне: 16.

Ж

Жемеренко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – “Будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»)(№219). [Образовательные ресурсы]

К

Колонтаєвський, О.П. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1948). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація будівництва» (№1229). [Образовательные ресурсы]

М

Мельман , В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.092100 – «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы]

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№248). [Образовательные ресурсы]

Мельман , В.О. и Голуб, О.І. (2006) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу «Організація будівництва» (№387). [Образовательные ресурсы]

Мельман , В.О. и Голуб, О.І. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Тексти лекцій з курсу «Організація будівництва». [Образовательные ресурсы]

О

Одаренко, Т.Є. (2013) Конспект лекцій з курсу«Організація будівництва» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Одаренко, Т.Є. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання)(№342). [Образовательные ресурсы]

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Ф

Фесенко, Т.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Фесенко, Т.Г. (2012) Організація будівництва (спецкурс): Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»)(№2175). [Образовательные ресурсы]

Фесенко, Т.Г. (2014) Програма з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Фесенко, Т.Г. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:25:01 2019 EET.