Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Насосные и воздуходувные станции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Насосные и воздуходувные станции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Насосные и воздуходувные станции"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Т | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 14.

Т

Титов, Ю.П. и Яковенко, Н.М. (2006) Воздуходувные станции. Методические указания для выполнения курсового проекта. [Образовательные ресурсы]

Тітов, Ю.П. и Яковенко, М.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Насосні і повітродувні станції» (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – («Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності 6.092600 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы]

Тітов, Ю.П. и Яковенко, М.М. (2004) Насосні станції водопостачання і водовідведення. Навчально-методичний посібник до практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)(фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2014) Програма з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. (2014) Робоча програма з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2014) Програма з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. и Ярошенко, Ю.В. и Яковенко, М.М. и Бєляєва, В.М. (2014) Насосні та повітродувні станції : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Я

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботі з дисципліни "Насосні і повітродувні станції" (для студентів 4, 5 курсів денної, заочної форм навчання напрямів підготовки 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» спеціальності "Водопостачання та водовідведення")(№2049). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Бєляєва, В.М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 4 - 5 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103- «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 "Водопостачання та водовідведення"). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Насосні і повітродувні станції" (для студентів 4 - 5 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103- «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 "Водопостачання та водовідведення")(№2191). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2009) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Насосні й повітродувні станції» (для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси») (№1097). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Шевченко, Т.О. (2013) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Насосні і повітродувні станції» (для студентів 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 -«Гідротехніка (Водні ресурси)») та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108, 8.06010108 -"Водопостачання та водовідведення"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sat Feb 16 20:50:57 2019 EET.