Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Санитарно-техническое оборудование домов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Санитарно-техническое оборудование домов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Санитарно-техническое оборудование домов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Санитарно-техническое оборудование домов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | П | Р | Т
Количество объектов на этом уровне: 6.

К

Колеснік, Н.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926 – «Водні ресурси» (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 6.092600 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. и Яковенко, М.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Санітарно-технічне обладнання будинків. Розділ І. Розрахунок системи внутрішнього холодного водопроводу. Розділ ІI. Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації і внутрішніх водостоків. Розділ ІII. Розрахунок системи гарячого та протипожежного водопроводу (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності – Водопостачання та водовідведення)(№128). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Санітарно-технічне обладнання будинків"(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№2188). [Образовательные ресурсы]

П

Пустовойтова, О.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно - технічне обладнання будинків» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрямів підготовки 0921 «Будівництво», спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Р

Ромашко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму). [Образовательные ресурсы]

Т

Тітов, Ю.П. и Яковенко, М.М. (2005) Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Санітарно-технічне обладнання будинків". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:28:18 2019 EET.