Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Гидравлические и аэродинамические машины
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Гидравлические и аэродинамические машины
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Гидравлические и аэродинамические машины
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Гидравлические и аэродинамические машины"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | К | Ш
Количество объектов на этом уровне: 8.

І

Ільченко , Б.С. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Гідравлічні та аеродинамічні машини." (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0921, (6.060101) «Будівництво» спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Ільченко , Б.С. и Хренов, О.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

К

Колотило, А.М. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і розв’язання задач з дисципліни "Гідравлічні та аеродинамічні машини" (№1729). [Образовательные ресурсы]

Колотило, А.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напрямів 0926 – «Водні ресурси» (6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы]

Колотило, А.М. и Шевченко, Т.О. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3 курсу денної та заочної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1462). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, Т.О. (2014) Конспект лекцій з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини» і «Насосні та повітродувні станції» Модуль 1. «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2014) Програма дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. (2014) Робоча програма з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Mar 19 20:21:41 2019 EET.