Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Инженерная геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Инженерная геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Инженерная геодезия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | К | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 23.

А

Анопрієнко, Т.В. и Маслій, Л.О. и Вяткін, К.І. (2014) Програма навчальної практики «Інженерна геодезія» для студентів напряму 6.060101 – Будівництво,фахового спрямування «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель», «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці в будівництві», «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Анопрієнко, Т.В. и Маслій, Л.О. и Вяткін, К.І. (2014) Робоча програма навчальної практики «Інженерна геодезія» для студентів напряму 6.060101 – Будівництво,фахового спрямування «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель», «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці в будівництві», «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Г

Глушенкова, І.С. и Запара, Л.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії. Частина 1. «Розв`язання інженерних задач на топографічному плані» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№1282). [Образовательные ресурсы]

К

Коба, Г.І. (2002) Геодезичне забезпечення побудови поздовжнього профілю водовідвідного трубопроводу. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з інженерної геодезії. [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. и Новицький, В.В. и Запара, Л.Г. (2007) Інженерна геодезія. Методичні вказівки до вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. и Постоєнко, О.В. (2012) Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи «Геодезичне забезпечення побудови поздовжнього профілю водовідвідного трубопроводу» з курсу інженерної геодезії (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення») і 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601 (7.06010108) «Водопостачання та водовідведення»)(№361). [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. и Шаульський, Д.В. (2011) Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи: методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2090). [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. и Шерстюк, О.М. (2005) Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії. Частина 2. Геодезичне забезпечення побудови профілів автодороги і газопроводу (№346). [Образовательные ресурсы]

П

Пеньков, В.О (2013) Конспект лекцій з курсу «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)» та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пеньков, В.О (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Топографія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2401). [Образовательные ресурсы]

Пеньков, В.О (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Інженерна геодезія (загальний курс)», «Геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пеньков, В.О и Анопрієнко, Т.В. (2014) Програма дисципліни «Інженерна геодезія (загальний курс)» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво. [Образовательные ресурсы]

Пеньков, В.О и Анопрієнко, Т.В. (2014) Програма дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы]

Пеньков, В.О и Анопрієнко, Т.В. (2014) Робоча програма дисципліни «Інженерна геодезія (загальний курс)» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво. [Образовательные ресурсы]

Пеньков, В.О и Анопрієнко, Т.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шаульський, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Шаульський, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Шаульський, Д.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаульський, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шипулін, В.Д. и Запара, Л.Г. (2003) Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. [Образовательные ресурсы]

Шипулін, В.Д. и Новицький, В.В. и Запара, Л.Г. (2004) Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 20:59:26 2019 EET.