Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Строительные конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Строительные конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Строительные конструкции
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Строительные конструкции"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | Л | П | С
Количество объектов на этом уровне: 18.

З

Золотов, М.С. и Пустовойтова, О.М. и Сіроменко, А.М. и Лугченко, О.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форм навчання та 2 курсу слухачів другої вищої форм навчання напрямку 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Золотов, С.М. и Сіроменко, А.М. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» підготовки бакалавра напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотов, С.М. и Сіроменко, А.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» напрям підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Л

Лугченко, О.І. (2006) Будівельні конструкції. Частина 1. Металеві конструкції: навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Лугченко, О.І. (2013) Конспект лекцій з курсів «Будівельні конструкції» та «Будівельні конструкції. Металеві конструкції» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів післядипломної освіти спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція».). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Псурцева, Н.О. и Кулаков, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій (№902). [Образовательные ресурсы]

П

Псурцева, Н.О. и Пустовойтова, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, розрахунково-графічної роботи, практичних занять та самостійної роботи з курсів “Будівельні конструкції” та “Будівельні конструкції (залізобетонні конструкції)” (для студентів 3 курсу денної, 3-4 курсів заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 “Будівництво”, та слухачів другої вищої освіти спеціальності “Міське будівництво та господарство”)(№2206). [Образовательные ресурсы]

Псурцева, Н.О. и Пустовойтова, О.М. (2008) Методичні вказівки до розрахунку кам’яних конструкцій з курсу «Будівельні конструкції» (№1026). [Образовательные ресурсы]

Пустовойтова, О.М. и Жиляков, В.Я. и Золотов, С.М. и Пустовойтов, О.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Будівельні конструкції" (№1605). [Образовательные ресурсы]

С

Стоянов, Є.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Будівельні конструкції” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, напряму 0921 (6.060101) “Будівництво” спеціальності 6.092100 – “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. и Лугченко, О.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Будівельні конструкції” (для слухачів другої вищої освіти на факультету піспядипломної освіти і заочного навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності 7.092100 “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2004) Методичні вказівки та завдання до курсового проекту із залізобетонних конструкцій з програмою дисципліни "Будівельні конструкції. Розділ залізобетонні і кам’яні конструкції" (№66). [Образовательные ресурсы]

Сіроменко, А.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» (№1698). [Образовательные ресурсы]

Сіроменко, А.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з будівельних конструкцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»)(№1697). [Образовательные ресурсы]

Сіроменко, А.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Будівельні конструкції» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Сіроменко, А.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сіроменко, А.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (№936). [Образовательные ресурсы]

Сіроменко, А.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції.» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:26:37 2019 EET.