Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Научно-исследовательская работа
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Научно-исследовательская работа"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | С | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Карась, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 «Містобудування»).(№2058). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2013) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сєріков, Я.О. и Данова, К.В. (2012) Робоча і навчальна програма з дисципліни «Науково-дослідна робота» студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы]

Ф

Фондорко, О.Є. (2010) Конспект лекцій з курсу „Науково-дослідна робота студентів” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 (6.060102) „Архітектура”). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шубович, С.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з курсу «Науково-дослідна робота» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання спец. 7.120102 - Містобудування, напрям “Архітектура”)(№1881). [Образовательные ресурсы]

Шубович, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання напряму 1201 – «Архітектура» спеціальності 7.120102 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:07:36 2019 EET.