Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Архитектура зданий и сооружений
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Архитектура зданий и сооружений"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | П | Р | С
Количество объектов на этом уровне: 24.

К

Котенева, З.И. (2004) Конструкции гражданских и промышленных зданий. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Котенева, З.И. и Паги, Б.Ю. и Мизяк, Н.И. (2000) Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Индивидуальный жилой дом». [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура будівель і споруд” (для студентів 2 курсу денної та 2,3 курсу заочної форм навчання та 1 курсу факультету ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", спеціальності 6.092100 "Промислове та цивільне будівництво", спеціалізації „Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", спеціальності 6.092100 "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних та самостійних робіт з курсу „АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД” (для студентів 1 курсу спеціальності ” Промислове та цивільне будівництво”)(№1772). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу за-очної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1934). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та розрахунково-графічної робіт з курсу „Архітектура будівель і споруд” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальності ”Промислове та цивільне будівництво”)(№1933). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2007) Архітектура будівель і споруд: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" (№640). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 2 та 3 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» зі спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція», «Промислове та цивільне господарство» та «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з конструкцій промислових будівель з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1466). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної і практичних робіт з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1066). [Образовательные ресурсы]

П

Пагі, Б.Ю. (2009) Конспект лекцій до спеціального курсу «Інженерні споруди» з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу напряму 6.060101 (0921) «Будівництво», спеціальностей: «Міське будівництво та господарство» і «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Пагі, Б.Ю. (2010) Методичні вказівки і індивідуальні завдання до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи із спеціального курсу «Інженерні споруди» з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу напряму 6.06010 (0921) «Будівництво», спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво» і для слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пустовойтова, О.М. и Шаповалов, О.М. и Рапіна, К.О. и Сіроменко, Г.М. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Архітектура та будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Романенко, І.І. (2009) Громадська будівля (культурно-видовищний заклад): Методичні вказі-вки до самостійної роботи, розрахунково-графічного завдання та практичних занять з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (№1696). [Образовательные ресурсы]

Романенко, І.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 2 та 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальність «Міське будівництво та господарство», спеціалізації «Міське будівництво та господарство» і «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Романенко, І.І. (2011) Архітектура будівель і споруд. Конспект лекцій навчальної дисципліни для студентів 2 і 3 курсів денної і заочної форм навчання та другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Романенко, І.І. и Котеньова, З.І. и Мізяк, М.І. (2004) Громадська будівля (культурно-видовищни заклад): Методичні рекомендації, індивідуальні завдання і приклад виконання курсового проекту. [Образовательные ресурсы]

Романенко, І.І. и Мізяк, М.І. (2011) «Житлова будівля середньої поверховості»: методичні вказівки до виконання практичних занять, курсового проекту, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№1429). [Образовательные ресурсы]

С

Семенов, В.Т. и Мороз, Н.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної і практичних робіт, з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Семенов, В.Т. и Мороз, Н.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійних занять та виконання практичних, контрольних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Семенов, В.Т. и Мороз, Н.В. и Панкеєва, А.М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних, контрольних робіт і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для слухачів другої вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1495). [Образовательные ресурсы]

Семенов, В.Т. и Мороз, Н.В. и Панкеєва, А.М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних і самостійних робіт з курсу «Архітектура будівель і споруд» (для слухачів другої вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове та цивільне будівництво»)(№2254). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:20:47 2019 EET.