Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Проектирование металлических конструкций
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Проектирование металлических конструкций"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | Л | Р
Количество объектов на этом уровне: 8.

Ж

Жиляков, В.Я. (2013) Конспект лекцій з курсу «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму:6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти центру післядипломної освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Жиляков, В.Я. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту №2 «СТАЛЕВИЙ КАРКАС ОДНОПОВЕРХОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ, ОБЛАДНАНОЇ МОСТОВИМИ КРАНАМИ ЛЕГКОГО АБО СЕРЕДНЬОГО РЕЖИМІВ РОБОТИ» з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»)(№143). [Образовательные ресурсы]

Жиляков, В.Я. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»)(№2367). [Образовательные ресурсы]

Жиляков, В.Я. и Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Л

Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів факультету післядипломної освіти напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних занять, cамостійної роботи та виконання курсового проекту «Каркас одноповерхової промислової будівлі» з навчальної дисципліни «Проектування металевих конструкцій» (для слухачів факультету післядипломної освіти і студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рудаков, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту ("Стальний каркас одноповерхової виробничої будівлі") з курсу "Проектування металевих конструкцій". Розрахунок та конструювання підкранових балок (№836). [Образовательные ресурсы]

Рудаков, В.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Проектування металевих конструкцій.» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки0921(6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:25:20 2019 EET.