Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Научные исследования
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Научные исследования"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | З | К | Л | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 12.

А

Абєлєшов, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. и Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» та слухачів другої вищої освіти) (№453). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)(№1452). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

К

Кондращенко, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 - «Будівництво» спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2011) Наукові дослідження: конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та розрахунково-графічної робіт (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» (для студентів 4, 5 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010103, 8.06010103 “Міське будівництво та господарство“)(№1386). [Образовательные ресурсы]

Л

Лугченко, О.І. и Шмуклер, В.С. (2014) Програма дисципліни “Наукові дослідження” для студентів спеціальності 7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво. [Образовательные ресурсы]

С

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму підготовки 0921 “Будівництво”, спеціальності 7.092103 "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Т

Таранов, В.Г. и Набока, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Наукові дослідження” (для студентів 5 курсу денної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки - 0921 Будівництво, спеціальність – 7.092101 Промислове та цивільне будівництво). [Образовательные ресурсы]

Таранов, В.Г. и Набока, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Польові випробування ґрунтів» з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове і цивільне будівництво».(№2076). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шмуклер, В.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 «Будівництво», спеціальності (7.092101) «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:28:58 2019 EET.