Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Коррозия и защита строительных материалов и конструкций
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Коррозия и защита строительных материалов и конструкций"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К
Количество объектов на этом уровне: 11.

Б

Болотських, О.М. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

К

Кондращенко, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0921 - «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Баранова, А.А. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних занять, лабораторних, самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня cпеціаліст галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»)(№1285). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2005) Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів спеціальності 7.06010101 промислове та цивільне будівництво, 7.06010103 міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів за спеціальністю 7.06010103 міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів за спеціальністю 7.06010101 промислове та цивільне будівництво. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Атінян, А.О. (2013) Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010103 «Міське будівництво та господарство» та 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Атінян, А.О. (2013) Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010103 «Міське будівництво та господарство» та 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій" (№351). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко , О.В. (2016) Конспект лекцій з курсу «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:18:47 2019 EET.