Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Строительная механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Строительная механика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 16.

З

Засядько, М.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з розділу «Метод скінченних елементів» з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - «Будівництво»)(№1468). [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання "Розрахунок статично невизначної рами методом сил" (№925). [Образовательные ресурсы]

К

Колодій, Л.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Будівельна механіка” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 6.060101 (0921) - „Будівництво” спеціальності – „Теплогазопостачання і вентиляція”. [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. (2011) Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних завдань і контрольних робіт з курсу будівельної механіки „Розрахунок статично визначної ферми (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – „Будівництво”)(№1324). [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. (2007) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок простої плоскої статично визначної ферми" з курсу будівельної механіки (№832). [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. и Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу будівельної механіки «Розрахунок тришарнірної арки і рами» (для студентів 2 і 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво») (№1204). [Образовательные ресурсы]

С

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чупринін, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) - «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2014) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу будівельної механіки «Розрахунок тришарнірних арок і рам» (для студентів 1-3 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» Спецкурс. Частина 2 (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шутенко, Л.М. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. и Золотова , Н.М. (2010) Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-3

Шутенко , Л.Н. и Засядько, Н.А. (2005) Строительная механика: Краткий курс. Разделы 3, 4. Устойчивость и динамика стержневых систем. [Образовательные ресурсы]

Шутенко , Л.Н. и Пустовойтов, В.П. и Засядько, Н.А. (2003) Строительная механика: Краткий курс / Раздел 1. Статически определимые стержневые системы. [Образовательные ресурсы]

Шутенко , Л.Н. и Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2013) Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:27:42 2019 EET.