Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Ресурсозбережения на транспорте
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Ресурсозбережения на транспорте"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д
Количество объектов на этом уровне: 7.

Д

Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ресурсозбереження на транспорті” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1909). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2014) Програма вивчення навчальної дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1540). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Мінєєва, Ю.В. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1542). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:21:33 2019 EET.