Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Техническая механика жидкостей и газов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Техническая механика жидкостей и газов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Техническая механика жидкостей и газов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Техническая механика жидкостей и газов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Р | Т | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 15.

Р

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№865). [Образовательные ресурсы]

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) - «Будівництво» спец. «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спец. 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Т

Тітов, Ю.П. и Яковенко, М.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2, 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси», спеціальності 6.092600 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2014) Програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізацій «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель», «Охорона праці в будівництві). [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.А. (2013) Техническая механика жидкостей и газов: консп. лекций. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушляков, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технічна механіка рідин і газів» (№1129). [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна механіка рідин і газів" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушляков, Д.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і контрольної роботи з дисципліни "Технічна механіка рідин та газів" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання, напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво; 6.170202 – Охорона праці; та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушляков, Д.О. (2006) Навчальний посібник "Технічна механіка рідин і газів". [Образовательные ресурсы]

Я

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технічна механіка рідин і газу" (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 0926 «Водні ресурси» спеціальності "Водопостачання та водовідведення")(№111). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Тітов, Ю.П. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і РГЗ з дисципліни "Технічна механіка рідин і газу" (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 0926 «Водні ресурси» спеціальності "Водопостачання та водовідведення")(№118). [Образовательные ресурсы]

Яковенко, М.М. и Шевченко, Т.О. и Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідин і газу» (для студентів 2- 4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси) »та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 "Водопостачання та водовідведення")(№2189). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:25:17 2019 EET.