Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Сопротивление материалов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Сопротивление материалов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Сопротивление материалов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Сопротивление материалов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | З | К | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 28.

А

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів "Згин у балках і рамах" (№1775). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з опору матеріалів „Геометричні характеристики плоских перерізів” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 0921 (6.060101) «Будівництво» з професійним спрямуванням „Промислове і цивільне будівництво”)(№1894). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу «Опір матеріалів» розділ «Стійкість стиснутих стержнів» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 Будівництво»)(№481). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань "Розрахунок на розтяг-стиск" з опору матеріалів (№809). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2013) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів. Розділ „Розрахунок на розтяг - стиск” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво»)(№2378). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності “Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Міське будівництво і господарство» 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та водовідведення”(№1269). [Образовательные ресурсы]

З

Засядько, М.А. и Колодій, Л.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів розділу „Розтяг-стиск”(для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601- “Менеджмент” з професійного спрямування «Менеджмент організацій будівництва). (№1749). [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Колодій, Л.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Опір матеріалів" для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 – „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент організацій будівництва”. [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять, розрахунково-графічних та контрольних робіт з опору матеріалів «Розрахунок статично невизначної балки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» з професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція»)(№2380). [Образовательные ресурсы]

С

Середа, Н.В. (2005) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з опору матеріалів. Побудова епюр, розрахунок на згин. [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) - «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. и Смолянінов , М.Ю. и Чупринін, О.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу опору матеріалів «Згін балок та рам» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0921 (6.060101) - «Будівництво» з професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція»)(№1790). [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольного завдання «Розрахунок статично невизначної рами методом сил» (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О. (2006) Методичні вказівки і завдання з опору матеріалів «Розрахунок статично невизначної багатопрогінної балки». [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання "Розтяг-стиск" з курсу опору матеріалів (№1625). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Скляров, В.О. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання «Розтяг-стиск» з курсу опору матеріалів (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.060103 – «Раціональне використання водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Середа , Н.В. и Скляров, В.О. (2016) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу «Опор матеріалів» за темою «Згин балок та рам» (для студентів 1 – 2 курсів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 192 – Будівництво та інженерія. Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма навчальної дисциплінм та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чупринін, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) - «Будівництво» спеціальності - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2015) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу опору матеріалів «Згин балок та рам» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 – Міське будівництво та господарство, 7.06010101 – Промислове та цивільне будівництво, 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2014) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу опору матеріалів «Розтяг-стиск» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шпачук, В.П. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Опір матеріалів. Ч. 1. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях (Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2014) Опір матеріалів. Частина 2. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при складних навантаженнях : Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шутенко, Л.М. и Пустовойтов, В.П. и Засядько, М.А. (2004) Опір матеріалів: Навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. [Образовательные ресурсы]

Шутенко, Л.М. и Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Опір матеріалів» і «Опір матеріалів та будівельна механіка» (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 - «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1458). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:24:11 2019 EET.