Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Техническая эксплуатация электрического транспорта"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

Д

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна експлуатація електричного транспорту” для студентів 4 курсу денної і 4,5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Ф. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. (2014) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта : учеб. пособие. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Далека, В.Ф. и Коваленко, В.И. и Шавкун, В.М. (2007) Методические указания к выполнению курсового проекта по технической эксплуатации городского электрического транспорта. Подвижной состав трамвая и троллейбуса (№592). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Карпушин, Е.І. и Коваленко, В.І. (2014) Технічна експлуатація міського електричного транспорту : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-312-7

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. и Хворост, Н.В. и Храмцов, А.Д. (2007) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособие. 2-е издание, испр. и перераб. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Будніченко, В.Б. и Коваленко, В.І. (2014) Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-311-0

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Храмцов, А.Д. и Шавкун, В.М. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт «Діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу» з курсу «Технічна експлуатація електричного транспорту» (№988). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Храмцов, А.Д. и Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт „Технічне обслуговування рухомого складу” з дисципліни „Технічна експлуатація електричного транспорту” (№987). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту (№635). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка (фахове спрямування «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2017) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахове спрямування «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Feb 17 04:30:24 2019 EET.