Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Теория автоматического управления
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Теория автоматического управления
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Теория автоматического управления"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | С | Щ
Количество объектов на этом уровне: 24.

А

Абраменко, І.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» ((0906) – «Електротехніка») спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1091). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» ((0906) – «Електротехніка») спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1085). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології (0906 – Електротехніка) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” (0906 Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2008) Конспект лекцій з курсу “Теорія автоматичного керування”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Теорія автоматичного керування" (№705). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 2 і 3 курсів денної, 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Г

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Говоров, П.П. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» підготовки бакалавр напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології. [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2014) Робоча програма «Теорія автоматичного керування» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальністю Світлотехніка і джерела світла. [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. и Говоров, В.П. и Перепечений, В.О. и Король, О.В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Говоров , П.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

С

Сорока, К.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання (напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка” спеціальностей 6.092201 “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 “Електричний транспорт”; 6.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)(№1421). [Образовательные ресурсы]

Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092201 – “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 6.092202 – “Електричний транспорт”; 6.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. [Образовательные ресурсы]

Сорока, К.О. (2006) Теорія автоматичного керування. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” (№922). [Образовательные ресурсы]

Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт»)(№377). [Образовательные ресурсы]

Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3–5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щ

Щербак, Я.В. и Івакіна, К.Я. (2017) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:23:16 2019 EET.