Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Силовые преобразователи для автоматизированного электропривода
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Силовые преобразователи для автоматизированного электропривода"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | Ш
Количество объектов на этом уровне: 8.

Д

Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (№1194). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шавьолкін, О.О. (2015) Силові напівпровідникові перетворювачі енергії: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шпіка, М.І. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№1900). [Образовательные ресурсы]

Шпіка, М.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Шпіка, М.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№477). [Образовательные ресурсы]

Шпіка, М.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Шпіка, М.І. и Багричєв, В.В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – "Електромеханіка")(№2400). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:30:46 2019 EET.