Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Прикладная механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Прикладная механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Прикладная механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Прикладная механика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | Л | Ш
Количество объектов на этом уровне: 13.

З

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кузнецов, О.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна механіка” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 050702 – «Електромеханіка»,спеціальностей 6.092200 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт»», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 –“Електромеханіка”)(№1820). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисциплін «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2, 3 курсів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 “Електромеханіка”)(№2379). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2012) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 –“Електромеханіка”)(№489). [Образовательные ресурсы]

Л

Лукина, Э.В. и Кузнецов, А.И. (2008) Курс лекций по дисциплине «Прикладная механика». Часть 1. «Основы расчетов на прочность». [Образовательные ресурсы]

Лукина, Э.В. и Чернушенко, Е.И. (2012) Методические указания для выполнения расчетов редуктора в курсовом проекте по курсу «Прикладная механика» (для слушателей второго высшего образования специальности 7.05070203 «Электрический транспорт»)(№2242). [Образовательные ресурсы]

Лукіна, Е.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Прикладна механіка" (для студентів 2 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы]

Лукіна, Е.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2012) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсу ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»)(№490). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2004) Методичні вказівки до курсового проектування з прикладної механіки. [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. и Жуков, В.Ф. (2012) Прикладна механіка: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Кузнєцов, О.М. (2007) Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу "Основи розрахунку на міцність" курсу прикладної механіки (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050702 "Електромеханіка" та для слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:21:12 2019 EET.