Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Электроника и микросхемотехника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Электроника и микросхемотехника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Электроника и микросхемотехника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | С
Количество объектов на этом уровне: 16.

Б

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів 3 і 4 курсів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

К

Колонтаєвський, Ю.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Електроніка і мікросхемотехніка” (для студентів 3 курсу денної, 3 і 4 курсу заочної форм навчання та факультету підвищення кваліфікації освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0922 (6.050702) „Електромеханіка” спеціальностей „Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, „Електричний транспорт”, „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2009) Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник. 2-е вид. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Електроніка та мікросхемотехніка: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів, усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Електроніка та мікросхемотехніка: Методичні вказівки до самостійного вивчення (для студентів, усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2008) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до практичних занять (для студентів 3-4 курсів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються за напрямом 6.050702 «Електромеханіка») (№858). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» підготовки бакалавр напряму 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Програма з дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка ” для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Робоча програма з дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка ” для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»,спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 - "Електромеханіка")(№1510). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. и Білоусов, О.Ф. (2013) Електроніка та мікросхемотехніка: лабораторний практикум (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 - "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

С

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Рак, Н.О. (2008) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до самостійного вивчення (для студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти, які навчаються за напрямом 6.050702 «Електромеханіка») (№860). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. и Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою «Розрахунок однофазного мостового автономного інвертора напруги» з дисциплін «Промислова електроніка», «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:21:42 2019 EET.